Gebruik een financieel plan

HomeGebruik een financieel plan

Welk besteedbaar bedrag hebt u nodig voor een plezierig leven? Nu en later? En hoe kunt u dit financiële doel bereiken?
Met een financieel plan stuurt u uw financiële toekomst in de gewenste richting.

Levensstandaard

Uitgangspunt voor uw financieel plan is uw huidige levensstandaard. Wat is nu uw inkomen, hoe zijn de vaste lasten en wat spaart u? Wat overblijft, is het netto besteedbaar inkomen, uw levensstandaard. Natuurlijk is ook uw eventuele vermogen van belang, want daarop kunt u terugvallen. U zet daar uw gewenste levensstandaard voor de toekomst naast. Zo schetst u de kaders voor uw financieel plan.

Scenario’s

Welke gevolgen hebben  belangrijke gebeurtenissen of besluiten op uw toekomstige levensstandaard? Voorbeelden van veranderingen met ingrijpende consequenties voor uw financiële huishouding zijn:

U wilt die scenario’s doorrekenen. TRIM Avezaat Financiële Planning biedt u een handig hulpmiddel!
Via een login krijgt u toegang tot een geavanceerd rekenprogramma dat u veel meer inzicht verschaft. U simuleert de verschillende scenario’s en krijgt zicht op de financiële consequenties. Informeer snel naar de mogelijkheden en bel ons.

Doeltreffend en welbesteed

TRIM Avezaat Financiële Planning stelt samen met u een financieel plan op, biedt u inzicht in de keuzes en rekent met u de scenario’s door. Bedoeling is, dat u uw gewenste levensstandaard bereikt en ook na uw pensioen een financieel comfortabel leven kunt blijven leiden. Op basis van mijn advies stelt u het pakket aan financiële voorzieningen samen dat het beste past bij uw wensen en mogelijkheden.

Wanneer u conform uw financieel plan oplossingen kiest voor uw financiële behoeften, bent u mogelijk goedkoper uit dan nu. Immers, u regelt alleen die zaken die nodig zijn om uw financiële doelen te bereiken!