Privacy pagina

HomePrivacy pagina

Uw privacy

Avezaat Financiële Planning is een onafhankelijk bemiddelingskantoor dat uw belangen behartigt op het gebied van hypotheken en andere financiële diensten. Wij adviseren en kunnen desgewenst bemiddelen in de volgende zaken:
• Hypothecaire kredieten
• Schadeverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• Consumptieve kredieten
• Betaal- en spaarproducten
• Vermogensopbouwproducten

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om u een passend advies te geven, beoordelen wij uw situatie. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene wet gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens gebruiken wij verder voor het:
• Communiceren met u
• Inventariseren van uw huidige situatie en uw wensen
• Informeren over relevante producten en diensten die aansluiten bij uw wensen
• Geven van nazorg op de overeenkomsten die door onze bemiddeling tot stand zijn gekomen
• Versturen van nieuwsbrieven
• Vastleggen en communiceren voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hiervoor een wettelijke verplichting hebben, zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij hier niet aan voldoen.

Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?

• Uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
• Overige klantgegevens zoals uw nationaliteit, beroep en burgerlijke staat
• Gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen
• Gegevens van uw eventuele huidige hypotheek
• Gegevens van de overeenkomsten waarover wij u adviseren en bemiddelen
• Uw bankrekeninggegevens
• Uw identificatiegegevens zoals uw BSN-nummer
• Uw financiële gegevens en inkomensgegevens
• Communicatie die wij met u voeren zowel schriftelijk, telefonisch als ook digitaal

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen in het kader van de nazorg en over nieuwe aanbiedingen. Dat zullen wij doen als wij geloven dat u hier baat bij kan hebben. U kunt altijd aangeven dat u dat niet wilt.

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennisnemen geheim te houden.
Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Doorgifte persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden bedoelen wij onder andere geldverstrekkers en servicepartners aan wie zij bepaalde diensten uitbesteden, taxateurs, notarissen, makelaars, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsmaatschappijen. TRIM Avezaat Financiële planning zorgt er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt. Wij verplichten samenwerkende partijen contractueel om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. U ontvangt via TRIM Avezaat Financiële Planning geen aanbiedingen van derde partijen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het verwerken van persoonsgegevens die u aan TRIM Avezaat Financiële Planning geeft, gebeurt over het algemeen binnen de Europese Unie. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geld in de hele Europese Unie.

Verzoeken over het verwerken van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist of niet compleet is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen.
Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Bewaar- en verwerkingstermijnen

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van TRIM Avezaat Financiële Planning. Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ’privacy gegevens’.
TRIM Avezaat Financiële Planning
Bosscheweg 135-L
5282 WV Boxtel
info@trimavezaat.nl

Klachten

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.trimavezaat.nI publiceren wij altijd de meeste recente versie.